Công Ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Tân Trường Giang

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Tân Trường Giang, tên quốc tế Tan Truong Giang Development Investment Business Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Tân Trường Giang, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Với vốn điều lệ 10.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Đức Mạnh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Cụm dân cư Thị Tứ (tại nhà ông Nguyễn Đức Mạnh), Xã Vĩnh An, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Tân Trường Giang

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Tân Trường Giang
Mã số thuế:
Địa chỉ: Cụm dân cư Thị Tứ (tại nhà ông Nguyễn Đức Mạnh), Xã Vĩnh An, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-07-29