Công Ty TNHH Trần Loan Hải Phòng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Trần Loan Hải Phòng, tên quốc tế Tran Loan Hai Phong Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Trần Loan Hải Phòng, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Với vốn điều lệ 3.500.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Trần Thị Loan và giám đốc là Ô/B Ô/B. Trần Thị Loan. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn An Tiến (tại nhà bà Trần Thị Loan), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Trần Loan Hải Phòng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Trần Loan Hải Phòng
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn An Tiến (tại nhà bà Trần Thị Loan), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Tên quốc tế:

Người sáng lập:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-03-21