Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Bigcosm

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Bigcosm và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Bigcosm, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế . Với vốn điều lệ 950.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Nguyễn Huỳnh Thanh , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Bigcosm

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Bigcosm
Mã số thuế:
Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Hoạt động từ: 2018-12-28

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

 • Hoạt động của trụ sở văn phòng
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
 • Quảng cáo
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu