Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phố Việt

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phố Việt, tên quốc tế Viet Town Investment Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phố Việt, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Trần Ngọc Sáng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 436-438-440 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phố Việt

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phố Việt
Mã số thuế:
Địa chỉ: 436-438-440 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Tổng giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-03-06