Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Thương Mại Unique

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Thương Mại Unique có tên giao dịch UNIQUE CONSULTING, tên quốc tế Unique Trading, Consulting JSC và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Thương Mại Unique, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Phan Quí Tín . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 222 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Thương Mại Unique

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Thương Mại Unique
Mã số thuế:
Địa chỉ: 222 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên khác:

Tên quốc tế:

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Hoạt động từ: 2019-07-24