Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư A.c

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư A.c và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư A.c, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Asem Alhawa Moatasem Nada . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 2 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư A.c

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư A.c
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 2 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2017-11-16