Công Ty TNHH Tư Vấn Nhà Đất & Doanh Nghiệp Hoa Việt

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Nhà Đất & Doanh Nghiệp Hoa Việt và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Nhà Đất & Doanh Nghiệp Hoa Việt, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 4.000.000.000đ. Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc: (Bà) Trần Thanh Huệ , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 163A Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Nhà Đất & Doanh Nghiệp Hoa Việt

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Nhà Đất & Doanh Nghiệp Hoa Việt
Mã số thuế:
Địa chỉ: 163A Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc:

Hoạt động từ: 2017-05-23

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Quảng cáo
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm