Công Ty Cổ Phần Ánh Khoa

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Ánh Khoa, tên quốc tế Anh Khoa Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Ánh Khoa, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đặng Ngọc Ánh , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 261, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Ánh Khoa

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Ánh Khoa
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 261, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2016-11-01

Ngành nghề kinh tế đang kinh doanh

 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất