Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Mạnh Cường Thịnh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Mạnh Cường Thịnh và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Mạnh Cường Thịnh, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động bảo vệ cá nhân. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Đức Mạnh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường Đỗ Thế Diên, Phường Nhân Hòa, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Mạnh Cường Thịnh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Mạnh Cường Thịnh
Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường Đỗ Thế Diên, Phường Nhân Hòa, , Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-11