Công Ty TNHH Hưng Yên Logistics Park I (Việt Nam)

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Hưng Yên Logistics Park I (Việt Nam), tên quốc tế Hung Yen Logistics Park I (Vietnam) Co.,Ltd và tên đăng ký là Công Ty TNHH Hưng Yên Logistics Park I (Việt Nam), đang hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 133.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lee Seng Chee . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Lô P1-CN2, Khu công nghiệp Yên Mỹ, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Hưng Yên Logistics Park I (Việt Nam)

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Hưng Yên Logistics Park I (Việt Nam)
Mã số thuế:
Địa chỉ: Lô P1-CN2, Khu công nghiệp Yên Mỹ, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-06-10