DNTN Minh Đài

Giới thiệu doanh nghiệp

DNTN Minh Đài và tên đăng ký là DNTN Minh Đài, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Tái chế phế liệu. Giám đốc: Ô/B. Hoàn Thị Tho và giám đốc là Ô/B Ô/B. Hoàng Thị Tho. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Yên Chung, xã Việt Hoà, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ DNTN Minh Đài

Bản đồ đến địa chỉ DNTN Minh Đài
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Yên Chung, xã Việt Hoà, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Người sáng lập:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 21-04-2009

Hoạt động từ: 2009-05-01