Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Môi Giới Bđs Thanh Hưng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Môi Giới Bđs Thanh Hưng và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Môi Giới Bđs Thanh Hưng, đang hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Phi Hùng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 19 đường Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Môi Giới Bđs Thanh Hưng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Môi Giới Bđs Thanh Hưng
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 19 đường Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-11