Công Ty TNHH Năng Lượng Việt - Ninh Thuận

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Năng Lượng Việt - Ninh Thuận có tên giao dịch VPW-NINH THUAN CO.LTD, tên quốc tế Viet - Ninh Thuan Power Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Năng Lượng Việt - Ninh Thuận, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 15.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Hồ Quốc An . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 17 Nguyễn Viết Xuân, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Năng Lượng Việt - Ninh Thuận

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Năng Lượng Việt - Ninh Thuận
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Viết Xuân, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-05-11