Công Ty TNHH Riverside Motel Ninh Thuận

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Riverside Motel Ninh Thuận và tên đăng ký là Công Ty TNHH Riverside Motel Ninh Thuận, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Với vốn điều lệ 4.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Hữu Chí Khoa . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 06 đường Dã Tượng, Phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Riverside Motel Ninh Thuận

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Riverside Motel Ninh Thuận
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 06 đường Dã Tượng, Phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-09-05