Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Tư Nông Nghiệp Chiến Thắng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Tư Nông Nghiệp Chiến Thắng và tên đăng ký là Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Tư Nông Nghiệp Chiến Thắng, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Bá Hiền . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Ngọc Đới, Xã Quảng Phúc, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Tư Nông Nghiệp Chiến Thắng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Tư Nông Nghiệp Chiến Thắng
Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Ngọc Đới, Xã Quảng Phúc, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-16