Công Ty TNHH Đầu Tư Nil

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Nil và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Nil, đang hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trương Quang Trung . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 161 đường Trần Phú, Phường Phúc Thắng, Vĩnh Phúc, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Nil

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Nil
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 161 đường Trần Phú, Phường Phúc Thắng, , Vĩnh Phúc, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-04-02