Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Green Power

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Green Power và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Green Power, đang hoạt động trong lĩnh vực Lắp đặt hệ thống điện. Với vốn điều lệ 10.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Bà) Nguyễn Mỹ Diệu Linh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 14/62 Kha Vạn Cân, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Green Power

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Green Power
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 14/62 Kha Vạn Cân, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Hoạt động từ: 2019-04-17