Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Kim Hải

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Kim Hải và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Kim Hải, đang hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 16.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Viết Hùng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 29 Chi Lăng, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Kim Hải

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Kim Hải
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 29 Chi Lăng, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-02-22