Nhà trọ Phương Đạt (Nguyễn thị Thu Thủy)

Giới thiệu doanh nghiệp

Nhà trọ Phương Đạt (Nguyễn thị Thu Thủy) và tên đăng ký là Nhà trọ Phương Đạt (Nguyễn thị Thu Thủy), đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn thị Thu Thủy . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 90B/4 Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Nhà trọ Phương Đạt (Nguyễn thị Thu Thủy)

Bản đồ đến địa chỉ Nhà trọ Phương Đạt (Nguyễn thị Thu Thủy)
Mã số thuế:
Địa chỉ: 90B/4 Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 01-07-2009

Hoạt động từ: 2011-12-01