Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động ở Ninh Thuận

Tìm thấy 744 doanh nghiệp trong 2 lĩnh vực đang hoạt động ở ngành Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Các doanh nghiệp Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động mới ở Ninh Thuận

Số nhà 05 Dương Đình Nghệ, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 131/9C Lê Lợi, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

95/5 Trường Chinh, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Đường 16/4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Khánh Nhơn, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải

Số 81 đường 16/4, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam

Khu phố 4, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Khu phố 2, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 06 đường Dã Tượng, Phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Lô CHP1.24 đường Yên Ninh, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 16 Lương Thế Vinh, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 11B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 279 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 17/01 Đường 21/8, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Vĩnh Hy, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải

Số 83 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Thôn Vĩnh Hy, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải

Khu phố 2, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 20 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Quốc lộ 1, thôn Suối Giếng, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc

Ninh Chữ 2, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải

Khu phố 10, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 170 Thống Nhất, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 123 đường Trần Quang Diệu, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Đường 16/4, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 49/4B Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Dư Khánh, Khu phố Khánh Sơn, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải

Số 55/1 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Đường 16 tháng 4, Khu phố 06, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Khu phố 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 99 Trần Quang Diệu, Khu phố 5, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 32 Trần Anh Tông, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải

Số 25 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 669 đường 21/8, Phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 02 Thống Nhất, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 57 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Thôn Long Bình 1, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước

Số 37 Tô Hiệu, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 67/12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Đường Triệu Quang Phục, Khu phố 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

279 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 55/1 khu phố 6, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Đường 16/4, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Thôn Vĩnh Hy, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải

Đường Yên Ninh, Khu phố 7, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 10A Trần Quốc Thảo - KP1, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Số 3 Phạm Ngũ Lão, Khu phố 9, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Tìm kiếm công ty