Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu ở Quảng Nam

Các doanh nghiệp Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu mới ở Quảng Nam

Thôn Cây Sanh, Xã Tam Dân, Huyện Phù Ninh

Cụm Công nghiệp Đại Quang, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc

Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình

Thôn Đồng Râm, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang

02 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn

Khối 6, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn

Thôn La Thọ 2, Xã Điện Hòa

29 Bùi Thị Xuân, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ

125 - 127 Điện Biên Phủ, Khối phố Long Xuyên 1, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên

Thôn Bồ Mưng 1, Xã Điện Thắng Bắc

56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ

Phòng 103, khách sạn Hương Sưa, 241 Trưng Nữ Vương, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ

Thôn An Tây, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức

Khu Công nghiệp Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành

Lô G20, KDC Nam nhà máy nước, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ

Thôn Khánh Thịnh, Xã Tam Thái, Huyện Phù Ninh

Thôn Đông Yên, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành

Thôn Hà Nha, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc

Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang

Thôn Đại Mỹ, Xã Đại Hưng, Huyện Đại Lộc

226 Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ

Cụm Công Nghiệp Đại Quang, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc

348 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành

Thôn 8, Xã Hương An, Huyện Quế Sơn

Cụm CN Đại An, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc

Thôn Câu Lâu Tây, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên

18 Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ

Thôn Trà Châu, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên

18 Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ

09 Lê Bá Trinh, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ

Thôn Xuyên Tây II, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên

K779/3 đường Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ

Thôn Ngọc Kinh Đông, Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc

Thôn Phú Trung, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc

Thôn Phú Hải, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc

Khối phố An Tân, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức

Thôn Diêm Phổ, Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành

Thôn 2, Xã Sông Trà, Huyện Hiệp Đức

Khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn

Thôn 5, Xã Hương An, Huyện Quế Sơn

Thôn Bàn Tân, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc

Bồng Miêu, Xã Tam Lãnh, Huyện Phù Ninh

Thôn Đông Lâm, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc

Thôn Hòa Vân, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành

83 - Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ

Thôn Ngọc Kinh Đông, Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc

19 Hoàng Bích Sơn, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ

Thôn Phú Hải, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc

Khối 2B, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn

Tìm kiếm công ty