Văn phòng luật sư Thành Đông

Giới thiệu doanh nghiệp

Văn phòng luật sư Thành Đông và tên đăng ký là Văn phòng luật sư Thành Đông, đã hoạt động hơn 17 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật. Giám đốc: Ô/B. Trần Đại Biểu . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 99 Đinh Văn Tả, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Văn phòng luật sư Thành Đông

Bản đồ đến địa chỉ Văn phòng luật sư Thành Đông
Mã số thuế:
Địa chỉ: 99 Đinh Văn Tả, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Kế toán:

GPKD: , ngày cấp 14-11-2006

Hoạt động từ: 2007-01-01