Công Ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 16-2) (NTNN)

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 16-2) (NTNN) và tên đăng ký là Công Ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 16-2) (NTNN), đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Khai thác dầu thô. Giám đốc: Ô/B. Lê Bá Tuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: #15 TTTM Tài Chính Dầu Khí Phú Mỹ Hưng 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 16-2) (NTNN)

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 16-2) (NTNN)
Mã số thuế:
Địa chỉ: #15 TTTM Tài Chính Dầu Khí Phú Mỹ Hưng 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2012-11-30