Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions có tên giao dịch OUTSOURCE SOLUTIONS CO.,LTD, tên quốc tế Outsource Solutions Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Hoàng Thu Hoài . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions
Mã số thuế:
Địa chỉ: 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-07-23