Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH (NTNN)

Giới thiệu doanh nghiệp

Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH (NTNN) và tên đăng ký là Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH (NTNN), đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thành Duy . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH (NTNN)

Bản đồ đến địa chỉ Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH (NTNN)
Mã số thuế:
Địa chỉ: 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2014-04-18