Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Big Win

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Big Win có tên giao dịch CÔNG TY TNHH XD - TM BIG WIN và tên đăng ký là Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Big Win, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 2.500.000.000đ. Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc: (Ông) Nguyễn Viết Sơn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 56 Lê Lai, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Big Win

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Big Win
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 56 Lê Lai, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại:

Tên khác:

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-02