Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Uyên Ngọc Danh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Uyên Ngọc Danh và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Uyên Ngọc Danh, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 10.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Lương Thị Thanh Nga . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố Phú Thọ 1, Thị Trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa, Phú Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Uyên Ngọc Danh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Uyên Ngọc Danh
Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu phố Phú Thọ 1, Thị Trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-02-26