Công Ty TNHH Tuấn Hà Phú Yên

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tuấn Hà Phú Yên và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tuấn Hà Phú Yên, đang hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lưu Tiến Tuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 06/8 Nguyễn Đức Cảnh, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tuấn Hà Phú Yên

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tuấn Hà Phú Yên
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 06/8 Nguyễn Đức Cảnh, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-08-06