Công Ty TNHH Đầu Tư Phú Hưng Land

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Phú Hưng Land và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Phú Hưng Land, đang hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 100.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Thanh Hải . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 28 Dương Văn An, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam. Điện thoại:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Phú Hưng Land

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Phú Hưng Land
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 28 Dương Văn An, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-04-24