Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Tuấn Phong Hd

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Tuấn Phong Hd và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Tuấn Phong Hd, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Thế Tùng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố Tân Phú, Phường Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Tuấn Phong Hd

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Tuấn Phong Hd
Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu phố Tân Phú, Phường Phú Mỹ, , Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-03-26