Công Ty Cổ Phần Đất Hiếm Lai Châu- Vimico

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đất Hiếm Lai Châu- Vimico có tên giao dịch LAVRECO, tên quốc tế Lai Chau Vimico Rare Earth Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đất Hiếm Lai Châu- Vimico, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Bùi Văn Huyền . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Bản Hua Bó, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 3753152

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đất Hiếm Lai Châu- Vimico

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đất Hiếm Lai Châu- Vimico
Mã số thuế:
Địa chỉ: Bản Hua Bó, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Tên khác:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 14-03-2007

Hoạt động từ: 2007-03-14