Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ-Đầu Tư-Xây Dựng. Ccb - Kp.5

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ-Đầu Tư-Xây Dựng. Ccb - Kp.5 và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ-Đầu Tư-Xây Dựng. Ccb - Kp.5, đang hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Phạm Thế Nhung . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 2A Hoàng Việt, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ-Đầu Tư-Xây Dựng. Ccb - Kp.5

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ-Đầu Tư-Xây Dựng. Ccb - Kp.5
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 2A Hoàng Việt, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tổng giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-03-11